פונדקאות זהו לא תהליך טבעי, משהו שהנפש שלי לא הייתה בוחרת בו באופן מכוון…